Танхимын план зураг

Ноён хутагтын дүрүүд, эцэг Дулдуйтын эдлэж хэрэглэж байсан эд зүйлс, "Хүүхдийн дацан" хэмээх сургуульд хэрэглэж байсан ном сурах бичиг, гар бичмэл, зохиолууд, анагаах ухаан, зан үйлийн бүтээлүүд зэрэг бусад үзмэрүүд бий.

Түмэн мэсний бурхан, цамын баг, шашины зан үйлийн хувцас хэрэглэл, багш ихсээс бэлэглэсэн шүтээн дурсгал, Ноён хутагтын эдлэж хэрэглэж байсан эд зүйлс зэрэг үзмэрүүд бий.